Class Schedule – Hamden

Adult Classes

Sunday

 • BJJ Fundamentals No gi

  -

 • BJJ 101

  -

 • Open Mat

  -

Monday

 • Open Mat

  -

 • Krav Maga Fitness

  -

 • Krav Maga Level 1

  -

 • Krav Maga Fitness

  -

 • Krav Maga Level 1

  -

 • Krav Maga Fitness

  -

 • Muay Thai

  -

 • BJJ All levels no gi

  -

 • BJJ Sparring

  -

Tuesday

 • BJJ All levels gi

  -

 • Krav Maga Level 2

  -

 • BJJ Fundamentals Gi

  -

 • BJJ Advanced/competition

  -

 • Muay Thai

  -

 • BJJ Sparring

  -

Wednesday

 • Krav Maga Fitness

  -

 • BJJ All levels no gi

  -

 • Krav Maga Level 1

  -

 • Krav Maga Fitness

  -

 • Krav Maga Level 1

  -

 • Open Mat

  -

 • Krav Maga Fitness

  -

 • Muay Thai

  -

 • BJJ All levels no gi

  -

 • BJJ Sparring

  -

Thursday

 • BJJ All levels gi

  -

 • BJJ All levels no gi

  -

 • BJJ 101

  -

 • Muay Thai

  -

 • BJJ All levels gi

  -

 • BJJ Sparring

  -

Friday

 • Krav Maga Fitness

  -

 • BJJ All levels gi

  -

 • Krav Maga Level 1

  -

 • BJJ All levels gi

  -

 • Open Mat

  -

 • Krav Maga Fitness

  -

 • Krav Maga Fight Class/MMA

  -

 • Krav Maga Fitness

  -

Saturday

 • Muay Thai

  -

 • Women's BJJ

  -

 • Krav Maga Level 1

  -

 • BJJ Advanced/competition

  -

 • Open Mat

  -

Kids Classes

Sunday

 • BJJ Kids ages 8-12 all levels

  -

 • BJJ Kids ages 4-7 all levels

  -

Monday

 • BJJ Kids ages 4-7 all levels

  -

 • BJJ Kids ages 8-12 all levels

  -

 • BJJ Teens 10-13

  -

Tuesday

 • BJJ Teens 10-13

  -

Wednesday

 • BJJ Kids ages 8-12 all levels

  -

 • BJJ Kids ages 4-7 all levels

  -

Thursday

 • BJJ Kids ages 4-7 all levels

  -

 • BJJ Kids ages 8-12 all levels

  -

 • BJJ Teens 10-13

  -

 • BJJ Teens 10-13

  -